Pravidla pro užívání cookies

 

Níže uvedená pravidla se týkají uchovávání cookies na webových stránkách www.copordrop.cz provozovaného společností CopOrDrop s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 08220921, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka 315032, oddíl C (dále jen: „Provozovatel“).

 

Co jsou soubory cookies?

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do počítače, mobilu nebo jiného zařízení uživatele. Tyto soubory umožňují identifikaci zařízení a správné zobrazení webové stránky uživatelům přizpůsobené jejich individuálním preferencím. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, čas koncového zařízení a rozlišení ukládaných dat.

 

K čemu cookies slouží?

Provozovatel používá Cookies pro nastavení obsahu webových stránek vzhledem k preferencím uživatele a optimalizaci využití webových stránek. Rovněž jsou používány k vytvoření anonymních, souhrnných statistických údajů, které pomohou analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Informace tak pomohou zlepšit strukturu a obsah stránek.

 

Jaké soubory cookies jsou používány?

U cookies Provozovatel rozlišuje tři základní charakteristiky:

·         původce či vydavatele,

·         kategorie účelu,

·         expiraci.

Původce/vydavatel cookie reprezentuje službu (či organizaci), kterou Provozovatel využívá a která pro své správné fungování cookies do zařízení uživatele nasazuje.

Kategorie účelu udává, jaký potenciální přínos použití cookie má. Provozovatel rozlišuje tyto kategorie účelů:

·         základní – základní cookies jsou součástí návrhu systému a bez jejich nasazení by nebylo možné webové stránky copordrop.cz provozovat,

·         analytický – analytické cookies slouží k vyhodnocování uživatelského chování a následnému návrhu opatření mající za cíl lepší uživatelskou zkušenost,

·         marketingový – marketingové cookies pomáhají lepšímu cílení reklam a jejich vyhodnocování,

·         personalizační – personalizační cookies pomáhají takové prezentaci obsahu a stránek copordrop.cz, který se co nejvíce blíží zájmům konkrétního uživatele,

 

Expirace je buďto omezená trváním uživatelského sezení (session), krátkodobá (řád dnů či měsíců) nebo dlouhodobá (řád let). Časová omezenost se udává relativně od okamžiku nasazení cookie do zařízení uživatele.

Některé cookies (zejména ty marketingové) slouží k předávání údajů o chování uživatele na stránkách copordrop.cz (zejména o jeho zájmech a preferencích) samotnému Provozovateli nebo jeho smluvním partnerům, kteří mu poskytují marketingové služby cílení a personalizace reklamy. Z hlediska ochrany osobních údajů jsou tyto subjekty (původci cookies) v postavení zpracovatele osobních údajů (určuje-li účel a prostředky zpracování samotný Provozovatel, zejména je-li sám Provozovatel zadavatelem poskytovaných marketingových služeb), anebo v postavení samostatných správců osobních údajů (určují-li tyto subjekty účel a prostředky zpracování osobních údajů a marketingové služby nejsou poskytovány samotnému Provozovateli). Jednotliví původci cookies jsou specifikováni v tabulce níže. Přijetím dané cookie uživatel souhlasí s předáním osobních údajů těm původcům, kteří jsou v postavení samostatných správců osobních údajů, přičemž tento souhlas lze neudělit nebo odvolat zakázáním cookies v používaném internetovém prohlížeči, případně jejich individuálním odstraněním z prohlížeče v rámci jeho nastavení.

Následující tabulka udává přehled vydavatelů, účelů a expirací používaných cookies:

Původce / vydavatel

Účel

Expirace

Poznámka

CopOrDrop

Základní

Dlouhodobá

samostatný správce osobních údajů

CopOrDrop

Základní

Session

samostatný správce osobních údajů

CopOrDrop

Analytická

Dlouhodobá

samostatný správce osobních údajů

Google

Analytická

Dlouhodobá

samostatný správce osobních údajů

Google

Marketingová

Dlouhodobá

samostatný správce osobních údajů

Google

Marketingová

Session

samostatný správce osobních údajů

Amplitude

Analytická

Dlouhodobá

samostatný správce osobních údajů

Mailchimp

Marketingová

Dlouhodobá

samostatný správce osobních údajů

 

Odstranění cookies

Obecně platí, že ukládání cookies je možné nastavit, popřípadě zakázat v nastavení webového prohlížeče. Omezení používání cookies může mít vliv na některé funkce, které jsou důležité pro optimální fungování webových stránek. V případě, že je některá z funkcí webových stránek nefunkční, je vhodné zkontrolovat nastavení cookies ve webovém prohlížeči, a přijetí cookies zařízení umožnit.